Spawanie konstrukcji stalowych «
        

Elementy konstrukcyjne ze stali powstają w procesie prefabrykacji, który polega na przemysłowej obróbce surowych wyrobów hutniczych. Ze względu na gabaryty i wagę tych elementów prefabrykacja konstrukcji jest złożonym zadaniem. 

Jednym ze sposobów łączenia stali w pełne elementy konstukcyjne jest spawanie. Sama czynność spawania, tak szeroko stosowana obok konstrukcji stalowych hal również w małych zadaniach ślusarskich, tutaj musi mieć bezwzględnie osiagnięcie zgodnych z normami wytrzymałości i jakosci spawów. 

Ze względu na rodzaj pracy spoiny w obciażeniu spoiny dzieli się na: spoiny nośne i spoiny szczepne. Dla tych pierwszych, spoin nośnych należy obliczać przekrój i długość spoiny bowiem przenoszą one obciążenia konstrukcyjne. Spoiny szczepne służą do połączeń elementów  wtrakcie montażu i nie wymagają obliczeń, wykonuje się je jako minimalne.

Ze względu na sposób wykonania spoiny dzieli się na spoiny ciągłe - wykonane bez przerw oraz spoiny przerywane.

Dużo ciekawszym  projektowo i obliczeniowo oraz ze względu na przydatność dzieli się spoiny spawane konstrukcji ze względu na konstrukcję: spoiny czołowe, spoiny pachwinowe, spoiny otworowe.

Czołowe spoiny konstrukcji stalowych układane są najczęściej w rowkach, sfazowaniach krawędzi elementów łączonych lub bez sfazowania przy zachowaniu przerwy miedzy elementami łączonymi. Są to spoiny wykonywane zarówno jako ciągłe lub przerywane.

Spoiny pachwinowe układane w natutalnych rowkach pomiędzy powierzchniami elementów łączonych.

Ciekawe spoiny otworowe wykonywane w wyniku wypełnienia otworów lub szczelin wykonanych w jednym elemencie.

Ze względu na położenie spoin ( w trakcie ich wykonywania ) dodatkowo spiny dzieli się na: 

 • podolne ( łaczenie konstrukcji umieszczonych na spodzie, pod elektrodą )
 • pionowe
 • pułapowe ( sufitowe )
 • naścinne

Budowa hal a dokładniej kwestia dokładności, szybkości wykonania, zapewnienie trwałości i wytrzymałości konstrukcji ze stali jest bezpośrdnio powiązana z jakością spawów czyli jest pochodną doświadczenia spawaczy oraz poziomu technologicznego ( proces prefabrykacji, jakość urzadzeń spawalniczych, jakość i dobór materałów ). Hale stalowe pod klucz - gotowe hale zaczynają się na interfejsie projektanta ale jednocześnie wraz z położeniem pierwszego spawu profili.

        
        
        

Elektrody stosowane w konstrukcjach stalowych

W montażu konstrucji stalowych do prac spawalniczych używane są następujące rodzaje elektrod:

 • elektrody rutylowe ( symbol ER )
 • elektrody zasadowe ( EB)
 • elektrody kwaśne ( EA)
 • elektrody do spawania stali niskotopowej odpornej na korozję ( symbol ES )
 • elektrody do spawania stali wysokostopowej ( symbol ES )
 • elektrody do napawania ( symbol EN )
 • elektrody węglowe

Elektrody mogą mieć otulinę rutylową, zasadową lub kwaśną z róznymi domieszkami. Elektrody węglowe mają zazwyczaj otulinę miedzianą.

Spawanie podestów stalowych jako baza do budowy tarasów i galerii posadowionych na ruszcie stalowym

Spawanie balustrad, produkcja balustrady śląsk - zobacz spawanie elementów nierdzewnych ze staliOmówienie konstrukcji stalowych - elementy - łączenie - produkcja - montaż © 2020 Skuteczne pozycjonowanie EntroSEO