Prefabrykacja konstrukcji stalowych «
        

Wstępne przygotowanie całej konstrukcji do montażu nazwane jest prefabrykacją. Cała wstępna fabrykacja, wytworzenie zestawu nośnego, szkieletu hali, szkieletu więźby stalowej dachu, polega na wytworzeniu gotowych elementów stalowych: słupów, belek, dźwigarów, wsporników, uchwytów, kołnierzy stalowych, i innych z materiałów dostarczonych z huty czyli z profili stalowych, blach, prętów, ceowników, teowników etc.

Przeznaczenie konstrukcji, obciążenia jakim będą poddane prefabrykowane elementy determinuje dobór klasyfikacyjny profili, technikę produkcji elementów oraz technikę łączenia. 

O ile wykonywanie lekkich konstrukcji z profili cienkościennych, jak np. konstrukcje reklam, ramy, ogrodzenia, balustrady, bramy są możliwe do realizacji w warsztatach ślusarskich gdzie prefabrykowane są słupki, przęsła, barierki, poręcze, uchwyty stalowe. Z łatwością wykonwane powrzechnie dostepnymi narzedziami warsztatu ślusarskiego czy kowalskiego.  O tyle ciężkie konstrukcje budynków przemysłowych, hal przemysłowych, estakad, konstrukcje wind, konstrukcje stalowe dla energetyki, są realizowane z tzw. profili krępych wg. klasyfikacji stali PN-90/PN-3200 klasy I-III. Produkcja takich elementów odbywa się w wyspecjalizowanych fabrykach konstrukcji stalowych, dysponujących ciężkim sprzętem, wypalarkami, odpowiednimi narzędziami do przenoszenia i operowania ciężkimi profilami stalowymi w trakcie obróbki.

Szybki montaż hali, budynku wykonanego  w technologii żelbetonowej, dachu na konstrukcji stalowej zależy od dobrego projektu z przemyślaną koncepcją łączenia gotowych, sprefabrykowanych już w fabryce części składowych konstrukcji. 

Dodatkowo wymagana jakość połączeń ma gwarantować odporność na bardzo duże obciążenia jakim poddane są konstrukcje budynków. 

Stal konstrukcyjna przed uformowaniem w profile jest poddawana obróbce cieplnej. Obróbka ta ma na celu dokonanie w stanie stałym zmiany struktury materiału. Powoduje to zmianę właściwości fizycznych, chemicznych i mechanicznych stali. Do najważnieszych procesów poprzedzających prefabrykacje ( z punku widzenia budowlanych konstrukcji stalowych ) należą:

  • wyżarzanie
  • hartowanie
  • odpuszczanie
  • przesycanie
  • obróbka termodynamiczna

 

         
        
        Omówienie konstrukcji stalowych - elementy - łączenie - produkcja - montaż © 2020 Skuteczne pozycjonowanie EntroSEO