Konstrukcje dla energetyki «
        

Tak różnorodne wykorzystanie materiału jak użycie stali znajduje niewiele porównań w budownictwie. Prefabrykowane profile stalowe, blachy są uzyteczne nie tylko do budowy hal, czy wykonania estakad, kanałów spalin, szybów wind, konstrukcji dachów, konstrukcji drapaczy chmur ale m.inn. do budowy elementów infrastruktury energetycznej.

montaż konstrukcji utrzymania stojana do generatora w elektrowni

Z natury rzeczy budynki i konstrukcje stalowe dla energetyki muszą charakteryzować się znacznie podwyższoną wytrzymałością. Zarówno słupy do utrzymywania naziemnych linii wysokiego napięcia jak i maszty lub wieże do wiatraków-elektrowni wiatrowych mają mocno "wyśrubowane" normy. Takie aby nawet najtrudniejsze warunki atmosferyczne, niskie i wysokie temperatury, sztormowy czy huraganowy wiatr, nie mogły wyżądzić zadnej szkody całemu systemowi. 

W ramach produkcji wykonywane są: konstrukcje kratownicowe do słupów energetycznych, spawanie korpusów turbinowych, spawanie korpusów generatorów, spawanie wielkogabarytowych rurociagów, produkcja wież wiatrowych, wytwarzanie pierścieni kotwiących.

        
        
        Omówienie konstrukcji stalowych - elementy - łączenie - produkcja - montaż © 2020 Skuteczne pozycjonowanie EntroSEO