Budowa hal «
        

Sama budowa obiektów przemysłowych, realizacja budowy hal jest poprzedzona konceptem projektanta, etapem projektowania hali. Zobaczmy  na  przykładzie budowę hali od tego początkowego etapu. Przyjmijmy, ze hcemy zbudować jednonawową halę stalową o rozpiętości L=20m, wysokości hali w okapie=6m, wysokości w kalenicy=8m , rozstawie ram=5m. Przyjmujemy układ jednokrotnie statycznie niewyznaczalny z przegubowym oparciem ram w stopach fundamentowych.

Na początku projektowania ( z użyciem odpowiedniego oprogramowania do projektowania hal stalowych ) przyjmujemy, wybieramy rodzaje przekrojów stalowych. Wybieramy geometria-chrakterystyki- profile prętów. Wybieramy: symetryczne dwuteowniki ( np. rodzina HEB, przekrój HEB220, przekrój HEB 260 ) , ceowniki ( wybieramy przekroje 100, 120, 140 ) , przekroje ( rodzina - rurowy ), typ profilu - stalowy ( kat gamma - 0 ) .

Następnie definiujemy geometrię hali. Przykladowo geometria-typ pręta- pręt- słup - HEB220. Korzystając z odpowiedniej siatki możemy wybrać współrzędne początku i końca słupa w odpowiednich węzłach siatki. W przykładzie ustalamy że oś z ramy hali będzie przecinała kalenicę, czyli rama będzie symetryczna według osi z.

Ustalamy podstawy słupów i głowice słupów. Tak definiujemy słupy hali. Nastepnie zajmujemy sie belkami porzez zdefiniowanie belek, definiujemy rygle ramy, lewe rygle i prawe oraz podpory hali. Definiujemy węzły do których będą przypisane płatwie i rygle lekkiej obudowy.

Mając zdefiniowaną pojedynczą ramę definiujemy halę 3d. Założony rozstaw ram a=5m. 

Przypisujemy zaznaczonym na ryglach węzłom, pręty płatwi.Wprowadzamy pręty wszystkich płatwi i ze względu na uzywani globalnego układu współżędnych ( płatwie układają sie płasko do wyznaczonej pierwotnie płaszczyzny) należy obrócić je o kat gamma. ).

Kolejnym etapenm jest definowanie stężeń. Według normy PN90-PN3200 wymagane jest stosowanie stężeń połaciowych poprzecznych, co najmniej w dwóch skrajnych lub przedskrajnych polach siatki podpór. Stężenia pionowe ( skratowania pomiedzy dźwigarami ) nalezy zastosować co najmniej w tych polach w których występuje stężenie poprzeczne połaciowe.

 


Od projektu do budowli

        
        
        Omówienie konstrukcji stalowych - elementy - łączenie - produkcja - montaż © 2020 Skuteczne pozycjonowanie EntroSEO