Cięcie profili «
        

Sposoby cięcia jakie zastosujemy są uzależnione od kilku głównych parametrów. Są nimi: rodzaj ciętego materiału, grubość prefabrykowanego materiału, wymagania odnośnie dokładnosci cięcia, wpływ metody rozcinania na strukturę materiału, koszty procesu przecinania. Zanim zostanie zbudowana hala sportowa, obiekt przemysłowy na konstrukcji stalowej, estakada, następuje przygotowanie elementów składowych konstrukcji. Po projekcie i wymiarowaniu, pierwszą czynnością jest przycinanie profili, wycinanie kształtów z blach, wycinanie elementów na pracach wg wzorników. 

O ile zwykłe przecięcie rury stalowej do konstrukcji reklamy na płocie jest czynnością mało skomplikowaną, zamykającą się w rozcięciu piłą do metalu, o tyle cięcie profili grubościennych ze stali lub stopów specjalnych lub też wycinanie rozmiarowych formatek z blach nie jest juz takie proste. Dotakowym utrudnieniem są duży ciężar przycinanych elementów, problematyczne jego przemieszczanie jak również twardość i struktura materiału.

Rodzaje profili konstrukcyjnych

Przekroje krępe i przekroje cienkościenne, ceowniki, teowniki, katowniki, rury ale i też blachy to materiał do przecinania w trakcie fabrykowania kawałków konstrukcji. T z nich tworzy się gotowe konstrukcje, kompletuje moduły konstrukcyjne.

Prefabrykacja konstrukcji

Bez preparowania, przygotowania wstępnego elementów do budowy hal nie powstanie żadna bardziej zaawansowana budowla. Ani dla przemysłu, handlu ani dla energetyki. Konstrukcje są wykonywane wg. projektów indywidualnych. Nie ma fabryki gotowych elementów do hal stalowych. Można jedynie zamówić gotowe elementy na wymiar o zadanych przez projektanta parametrach wytrzymałościowych. 

Cięcie zgrubne, cięcie profili dokładne, wypalanie blach to odmiany czynności która zmierza do zmiany kształtu  i romiarów elementów przecinanych. Wyróżnia się kilka metod cięcia metu, stali, blach. Są to: przecinanie mechaniczne, piłowanie, cięcie plazmowe, cięcie wodne, cięcie w gilotynie, cięcie przez frezowanie, cięcie gazowe palnikiem, cięcie przez kucie metalu. 

        
        
        Omówienie konstrukcji stalowych - elementy - łączenie - produkcja - montaż © 2020 Skuteczne pozycjonowanie EntroSEO